Loopgroep Prinsenbeek
Hoofdmenu
AdverteerdersInfo loopgroep
Doelstelling
Trainingen
Veiligheid/Calamiteiten
Gedragscode
Links
Archief

Nieuws
Uitslagen wedstrijden
Hardloopkalender.nl
Loopagenda Piet van Nat
Fotoboek

Contact
Contactadres
Lid worden
Contributie
Lidmaatschap opzeggen
Verhuisbericht
Adverteerders

 

Gedragscode

Algemeen
Bij Loopgroep Prinsenbeek vormt, naast het sportieve, het sociale aspect van het trainen in groepsverband een belangrijk uitgangspunt. De manier van trainen is dan ook niet enkel gericht op het verbeteren van prestaties. Om het geheel aan activiteiten binnen de vereniging in goede banen te leiden, hanteert Loopgroep Prinsenbeek een aantal spel- en gedragsregels.
Wij verwachten dat zowel leden, als andere betrokkenen zich aan onderstaande regels houden, om zodoende de goede gang van zaken binnen Loopgroep Prinsenbeek te waarborgen.

1.    Omgangregels
Van iedereen die lid is van onze loopgroep of deze bezoekt, wordt passend gedrag verwacht.

a.    Goede omgang met leden voor een prettige en ontspannen sfeer
Ieder lid moet kunnen rekenen op een fijne en plezierige verenigingstijd. Daarom verwacht Loopgroep Prinsenbeek van alle leden tegenover LGPB-ers een vriendelijke houding en fatsoenlijk taalgebruik. Zaken als ruzie en schelden horen dus niet thuis bij onze vereniging. Dit alles wordt bevorderd door trainer en vrijwilligers. Hun houding zal stimulerend en open zijn, dat wil zeggen: zij corrigeren negatief gedrag, geven hulp en ondersteuning, zij gericht op het creŽren van een positief klimaat in de vereniging.

b.    Respect voor de trainer en vrijwilligers
De trainer en vrijwilligers zijn tijdens de trainingen en andere activiteiten van de vereniging het verlengstuk van Loopgroep Prinsenbeek. De vereniging verwacht van alle leden dat zij voor hen respect tonen door middel van een correcte bejegening.

c.    Kritiek naar voren brengen
Bij kritiek zijn er vele wegen om deze op gepaste wijze naar voren te brengen. Dit kan besproken worden in de groep waarmee men traint, men kan kritiek voorleggen aan de betrokken trainer. De loopgroep heeft een open communicatiestructuur . Daardoor kunnen zaken snel besproken worden.

d.   Correcte omgang met andermans spullen
De loopgroep verwacht dat alle leden met andermans spullen omgaan als waren het hun eigen spullen. Spullen die men in bruikleen heeft worden netjes terugbezorgd. Ook het fatsoenlijk omgaan met de locaties waar de loopgroep van gebruik maakt wordt als vanzelfsprekend beschouwd.

2.    Regels met betrekking tot storend en afwijkend gedrag
Indien een lid op of buiten de locaties waar trainingen worden gegeven regelmatig een storend gedrag vertoont en als blijkt dat hierdoor de gang van zaken binnen de loopgroep ernstig wordt ontregeld en/of de veiligheid van trainer en leden wordt bedreigd, neemt de loopgroep gepaste maatregelen. Wanneer leden zich misdragen, kan dit leiden tot definitieve verwijdering van de loopgroep.

Voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag:
-      
Fysiek, zoals lichamelijk geweld in of buiten de loopgroep
-      
Ernstige misdragingen: verbaal geweld, discriminerend gedrag

3.    Aanwezigheid
Van leden wordt verwacht dat zij voor aanvang van de trainingen aanwezig zijn. Te laat komen is storend voor de trainer van de groep. Indien men niet kan trainen door wat voor reden maak je dit kenbaar aan de trainer, dit kan telefonisch of via de mail.

4.    Kleding
Voor de training en de wedstrijden wordt er gebruik gemaakt van degelijke sportkleding en schoeisel. Het dragen van ons club shirt bij wedstrijden wordt sterk aanbevolen. Hierdoor wordt de naam van onze sponsor uitgedragen.
 
Copyright 2012:
Loopgroep Prinsenbeek
Webmaster: Bram van der Eerden